Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Galerie Pol38

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Galerie Pol38 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Galerie Pol38 en de klant.

Wij adviseren u (hieronder beschreven als de klant) deze goed door te lezen en te bewaren door ze op te slaan of uit te draaien, zodat u ze later nog kunt raadplegen.

Opgesteld op 8 februari 2015

1. Identiteit ondernemer

Ondernemer: Galerie Pol38
KvK-nummer Breda: 201612380000
Btw-nummer: NL139721150B01
E-mailadres: info@pol38.nl
Telefoonnummer: 06 38261481
Eigenaar: Anita Doornekamp
Kantooradres: Ginnekenweg 38

Op de website van Galerie Pol38 wordt online kunst verkocht. Het is een onlinegalerie, onderdeel van de fysieke galerie Galerie Pol38. Galerie Pol38 houdt kantoor op bovenstaand adres.

Daar kunnen onder andere afspraken worden gemaakt voor de bezichtiging van kunstwerken of het ophalen van kunstwerken. De kunstwerken zijn daar aanwezig.

2. Bestellen kunstwerk en aanvaarden van de overeenkomst

De kunstwerken bestelt u door het onlinebestelformulier in te vullen op de website www.pol38.nl/webshop.
Op het bestelformulier wordt de totaalprijs van uw aankopen getoond (inclusief belasting indien van toepassing en exclusief bezorgkosten).
Op het bestelformulier geeft u aan of u het werk zelf ophaalt (dat is gratis), of bezorgd wilt hebben (bezorgkosten van werken onder de €500 zijn voor rekening van de klant, deze vindt u niet op het bestelformulier, wel op de factuur).
Als u de bestelling hebt afgerond heeft u daarmee het aanbod via elektronische weg aanvaard.
Vervolgens ontvangt u per e-mail een bevestiging van je bestelling.
Daarna volgt (na contact over de levering indien van toepassing) de factuur per mail.
Mocht u een kunstwerk hebben besteld dat gelijktijdig tijdens een evenement wordt verkocht, dan vervalt uw bestelling.

3. Het aanbod

Wanneer we in deze voorwaarden spreken over kunstwerk, werk of product, dan bedoelen we daarmee een kunstwerk dat te koop wordt aangeboden op www.pol38.nl
Wij doen ons best om alle kunstwerken waarheidsgetrouw en foutloos op de website te zetten. Bij elk werk staat een foto en een omschrijving van het werk, dat wil zeggen: prijs, titel, formaat, materiaal, kunstenaar en eventueel een jaartal of oplagenummer.
Wij zijn echter niet aansprakelijk voor fouten in de tekst op de website of afwijkingen in kleur. Het kan zijn dat kleuren op een scherm anders uitvallen dan in het echt.
Niet alle werken zijn ingelijst, wanneer het wel is ingelijst staat dat erbij geschreven.

4. Ophalen

Indien u het werk wilt ophalen dan geeft u dit aan op het bestelformulier en dan neemt Galerie Pol38 contact met u op om een afspraak te maken. Ophalen kan in de galerie in Breda. Na ontvangst van betaling kunt u op afspraak het werk komen ophalen.

5. Bezorgen

Indien u het kunstwerk bezorgd wilt hebben, geeft u dit aan op het bestelformulier en dan neemt Galerie Pol38 telefonisch contact met u op om de levering af te stemmen. Bezorgkosten van werken onder de €500 zijn voor rekening van de klant. Galerie Pol38 bezorgt het bij u indien mogelijk. Indien een ander transport nodig is om het werk te bezorgen, doet Galerie Pol38 een prijsopvraag bij een transporteur. Galerie Pol38 informeert u over de bezorgprijs en indien u per mail of telefonisch bevestigd akkoord te gaan met de bezorgkosten dan heeft u de bezorgkosten aanvaard. Als u uw kunstwerk in het buitenland wilt laten bezorgen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de klant, ook voor werken van boven de €500. Galerie Pol38 zoekt naar een zo goed en goedkoop mogelijke verzendmogelijkheid.

6. Betaling

U ontvangt van ons per mail de factuur voor betaling, daarop zijn ook de eventuele bezorgkosten gespecificeerd. U betaalt voordat u het kunstwerk ophaalt of voordat het wordt bezorgd. Betalen doet u door het bedrag binnen 7 kalenderdagen over te maken op het rekeningnummer wat vermeld wordt op de factuur.

7. Levertijd

De geschatte levertijd is afhankelijk van verschillende factoren, maar meestal maximaal 15 werkdagen. Wij doen onze uiterste best om deze levertijd te halen. Toch kan het onverhoopt een keer voorkomen dat we het werk niet in de geschatte tijd leveren, bijvoorbeeld omdat we afhankelijk zijn van de bezorgdienst. Mocht dat voorkomen dan wordt u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

8. Retourneren 14 kalenderdagen

Mocht u toch niet tevreden zijn met het kunstwerk dan kunt u het retourneren en krijgt u het aankoopbedrag (en de eventuele bezorgkosten) van het kunstwerk terug.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen dat u het wilt retourneren. Dit doet u door te mailen naar info@pol38.nl, wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om de retourzending af te stemmen.
Risico en kosten voor de retourzending zijn voor de klant.
De kosten voor de heenzending en het aankoopbedrag krijgt u binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourmelding teruggestort. Behalve wanneer het werk dan nog niet ontvangen is op het retouradres, dan wordt het bedrag zo spoedig mogelijk na ontvangst op retouradres overgemaakt.
Wanneer het gaat om kunstwerken die niet met de TNT Post zijn verzonden, nemen wij telefonisch contact met u op om het retourneren af te stemmen. Voor het kunstwerk zoeken we een passende retourmethode; hetzelfde of vergelijkbaar met hoe het werk bij u is gekomen.
– Werken die met TNT Post verzonden zijn, stuurt u terug in originele verpakking (indien mogelijk en anders zorgt u voor vergelijkbare verpakking) en aangetekend en met track and trace.
– Werken die u plat/liggend ontving, stuurt u weer plat/liggend terug. Deze werken mag u niet opvouwen of oprollen en in een koker verzenden ter voorkoming van beschadiging.
– Werken die u opgerold in een koker ontving stuurt u wel in dezelfde (maat) koker weer terug.
Wij vinden het prettig als u het werk zo spoedig mogelijk retourneert. Maar in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de bedenktijd moet het werk ontvangen zijn op het door Galerie Pol38 gesitueerde adres.

9. Ga zorgvuldig om met kunstwerk en verpakking tijdens de bedenktijd.

Tijdens de bedenktijd (14 dagen vanaf ontvangst) – en voor goed behoud van uw kunstwerk ook daarna – gaat u zorgvuldig om met het kunstwerk en het verpakkingsmateriaal.

Behandel het zoals u er in een winkel/galerie mee om zou gaan.
Pak het werk voorzichtig uit en probeer er geen vingerafdrukken op te maken (met name op de voorkant). Wanneer u een foto, beeld of ingelijst werk (tijdelijk) op de grond zet, doe dit dan voorzichtig en leg er een schone deken onder zodat het niet kan krassen.
Plaats het werk niet op een plek waar de zon er dagelijks op schijnt.
Plaats het werk niet op een plek waar grote temperatuurswisselingen zijn, een goede temperatuur is rond de 18 graden.
Plaats het werk niet in een te vochtige ruimte of op een vochtige muur.
Maak een kunstwerk nooit zelf schoon met een schoonmaakmiddel. Raadpleeg de galerie of een ander deskundige op dit gebied.
Houd kinderen en/of huisdieren weg van het werk.
Kunstwerken kunnen alleen – indien dat redelijkerwijs mogelijk is – in oorspronkelijke nieuwstaat worden geretourneerd (zonder beschadiging).

10. Aansprakelijkheid

In geval van bezorgen ligt het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) voor de heenzending bij Galerie Pol38.
Op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen (zelf ophalen of bezorgd bij de klant) dan gaat het risico (vernietiging, verlies, beschadiging van het kunstwerk) over naar de klant. Dat geldt ook voor de eventuele retourzending mocht u het werk willen retourneren. De klant kan nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk worden gesteld.

11. Overmacht

In geval van – wat redelijkerwijs kan worden verstaan onder – overmacht, waardoor Galerie Pol38 niet in staat is haar verplichting na te komen aan de klant, dan wordt die verplichting opgeschort gedurende de termijn dat de overmachtstoestand duurt. Indien de overmachtstoestand 6 maanden heeft geduurd dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
Onder overmacht valt in elk geval: oorlog of vergelijkbare omstandigheid, natuurramp, ziekte van de galeriehouder, tekortschieten van transporteurs, brand, explosie, slecht weer, blikseminslag, overstroming, boycot, staking, oproer, bezetting, blokkade, diefstal.

12. Garantie

Deze voorwaarde is van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt vanuit zijn beroep of bedrijf. Indien er door Galerie Pol38 een aparte garantie op de kunstwerken wordt gegeven geldt dit voor alle type klanten.
Galerie Pol38 staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Galerie Pol38, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
Eventuele gebreken aan het kunstwerk of verkeerd geleverde kunstwerken dient de klant binnen 14 kalenderdagen per e-mail aan Galerie Pol38 te melden.
Garantie geldt niet indien:
– de klant de geleverde kunstwerken zelf gerepareerd/bewerkt heeft;
– de geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (te veel zonlicht, grote temperatuurwisselingen, water en dergelijke) of onzorgvuldig behandelt, of in strijd zijn met de aanwijzingen van Galerie Pol38 met betrekking tot een zorgvuldige omgang met kunst (zie ook punt 9 van de algemene voorwaarden).
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
Indien Galerie Pol38 de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is de door de klant betaalde prijs van het kunstwerk.

13. Klacht

Heeft u een klacht over het werk dat u bij Galerie Pol38 hebt gekocht? Informeer ons dan per mail info@pol38.nl. Wij zullen samen met u kijken of er een passende oplossing mogelijk is.

Alle kunstwerken zijn beschermd tegen plagiaat.

 

Breda, december 2017

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *