POL DOET HET MET HET BOOMINDIVIDU XLVII

Boomindividu | Pol (Nl)
Boomindividu | Pol (NL)
Drawing on paper
0.48 cm x 0.68 cm

De exacte definitie van het begrip boom is buitengewoon lastig
Bomen zijn overblijvende houtige planten die zichzelf dragen
Groeiomstandigheden bepalen of een soort struik- of boomvormig groeit
We kunnen beter een definitie vrije ruimte gebruiken
Planten als bomen omschrijven waarvan we aanvoelen dat het om bomen gaat
Bomen zijn ongetwijfeld de oudste en grootste levende wezens op aarde
Sinds ongeveer 380 miljoen jaar bestaan er boomachtige individuen op aarde
Bijna alle plantengroepen ontwikkelden tot min of meer succesvolle boomtypes
De uitbreiding van het plantaardig leven had verstrekkende gevolgen
Door het proces van fotosynthese werd de toxische concentratie aan koolstof in de atmosfeer beduidend gereduceerd
De koolstof verzamelde zich in de plantenlichamen
Veranderde zo in biomassa
Na miljoenen jaren in steenkool
Daarbij kwam er steeds meer zuurstof vrij
Er ontstond een klimaat dat gunstig was voor de ontwikkeling van leven
Door deze service van de planten werd dierlijk en menselijk leven mogelijk
Planten dienen als primaire voedingsbasis voor alle hogere levensvormen
Geleidelijk aan ontwikkelden zich de meest verscheidene ecosystemen op aarde
Een complexe kringloop
Een uitgebalanceerde vorm van samenwerken tussen alle hogere en lagere, plantaardige en dierlijk levende wezens
De bossen zijn een essentieel onderdeel van de globale stofkringlopen
De bossen beïnvloeden de samenstelling van de atmosfeer op aarde
Het klimaat en de waterkringloop van de blauwe planeet
Veel boomsoorten hebben zich verspreid door de geologische verschuivingen van complete continenten
Door kaalslag en beweiding vergreep de mens zich al 1000 jaar voor Christus massaal aan de bomenwereld
Zo’n 80% van de oerwouden op aarde is verloren
De mens is ook niet langer tevreden met de genen van de planten
De mens stelt de bouwstenen van het leven opnieuw samen om cultuurplanten en plantagebomen te creëren
Oude bomen worden op vele plaatsen door bouwkundige ingrepen ingeperkt, verwijderd of ingebetonneerd
Kortom: een totaal respectloze omgang met vele boomindividuen
Wat nu?
Boomvrienden verrichten geweldig werk
Duurzame projecten verdringen traag het snelle profit gebeuren
Waardevolle oproepen tot boombehoud verspreiden als liefdevolle groeizaamheid
In een illusionaire wereld waar alles zonder betekenis is
Dwingen adembenemende houten reuzen tot levende getuigenissen van inzichten in vrede en vreugde
Ik houd van bomen
Van hun immer veranderende geur, vorm, kleur
Hun wijsheid in worteling
Hun standvastigheid in aanwezigheid
Hun compromisloze wezenlijkheid
Hun voeding aan vele organismes
Hun onveranderlijkheid in geven en nemen
Hun kunstzinnige creatiedrang
Goddelijke creaturen
Van zaadje naar eeuwig geduldig maatje
Laten we planten en bomen als preoccupatie hebben
In plaats van eindeloos klagen over nog meer willen verwerven
Ingegeven door angst voor tekorten
Ingegeven door angst voor het meest begeerlijke ooit: liefde
Onvoorwaardelijke liefde

Pol, dat kun je als geen ander, hè, bomen
Ja zekers, en lekker dromen, stomen en lomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *