POL DOET HET MET HET WOOD WIDE WEB XLVIII

Blue Planet | Pol (NL)
Blue Planet | Pol (NL)
Painting on paper 0.48 cm x 0.68 cm


Alle leven is afhankelijk van energiestroom
Wonderlijke wezens voortbrengend gevoed door glucose
Aangedreven door zuurstof
Doorwoeld door sterrenlicht
Sterrenlicht is een oneindige bron
Planten werken als batterijen
Het ritme van de seizoenen wordt altijd bepaald door de kanteling van een planeet naar zijn ster
Water is het universele oplosmiddel vanwege haar unieke vermogen voedingsstoffen en chemicaliën op te lossen
Het Wood Wide Web is een mycelium systeem
Een netwerk van schimmeldraden oftewel het eigenlijke lichaam van een schimmel
De belichaming van de aarde
Aarde is een lichaam
Wij mensen hebben ook een kruin, een stam en wortels
Alle organismen zijn eender
Al je de één kent ken je ook alle anderen
Elk klein leven
Is groots voor degene die het leeft
Of je nu extremofiel bent of polymorfist
Een paddestoel of een zeekoe
Beschavingen zijn allen levende organismen
Met miljoenen verbindende delen
Deze connectiviteit zorgt ervoor dat ze kunnen groeien
Het vermogen om energie te gebruiken is het fundament van de beschaving zelf
De grootste bron van energie is onze ster
Naarmate een ster groter en helderder wordt
Wordt de ster ook vluchtiger
Zonnevlammen zullen ervoor zorgen dat soms van alles weggevaagd wordt door de kracht van de zon
De zonnester die zelf op afgesproken tijd dooft
Altijd binnen het kader van het synchroniciteitsverloop
Er schijnt ook een onzichtbare oneindige energiebron te zijn die alle fossiele energiestromen outcast
Tijdens WO II is deze stroom ontdekt en acuut verzwegen
Namelijk: T I J D
Het is allemaal lekker spannend
De tijden waarin we leven vereisen hoger denken
Onze mind upliften tot planetair bewustzijn en verder
Zal ons helpen om de vele uitdagingen aan te gaan die onze planeet onder ogen ziet
Nooit in de historie van aarde is er een tijd als deze geweest
Wanneer leven op aarde evolueert in een ontwaakt planetair systeem
Met een nieuw bewustzijn leren en mobiliseren
Opdat de mensheid tot een ongehoord level van creatief problemen oplossen kan komen
Een positieve toekomst realiseren
Momenteel leeft de mens in een kunstmatige ervaring van tijd
Geregeerd door de onregelmatige 12 maanden Gregoriaanse kalender
Als ook de mechanische 60 minuten klok
Leven volgens deze onreglementaire tijdsmaatstaf
Heeft een verwoestend effect op ruimte
De fysieke wereld
Een diepgaande misvatting die het gevolg is van deze vertekende kijk op tijd
Is het geloof dat de 3de dimensie de enige dimensie is
Deze beleving resulteert dat de mens denkt dat de fysieke dimensie de enige realiteit is
Door onze relatie met tijd te veranderen
Veranderen we onze perceptie op onszelf en de wereld
Tijd wordt niet geteld in hoeveelheid
Eerder ervaren in kwaliteit
Tijd is niet lineair
Eerder fractaal, een meetkundige figuur of vorm waarin eenzelfde motief zich op steeds kleinere schaal herhaalt en holografisch
Tijd is geen geld
Tijd is kunst
Zoals zwaartekracht is tijd een onzichtbaar principe
Fundamenteel voor het universum
EN ze beïnvloedt de ruimte
Tijd is de atmosfeer van de denkgeest
Tijd is de universele factor van synchronisatie
Correct begrip van natuurlijke tijd opent voor ons het uitgestrekte rijk van synchroniciteit
De synchrone orde is hier en nu
We zullen nieuwe oplossingen vinden voor de uitdagingen die we tegenover ons hebben
Zowel individueel als wereldwijd
Kijk gewoon naar de heilige grond voor je voeten
Doe een stap terug
En volg the Wood Wide Web

Pol, zou er ook leven ontwikkeld zijn om te overleven in het ruimte vacuüm?
Ik probeer alle aanwezigheid in het universum aan te voelen, voel u um?

POL DOET HET MET HET BOOMINDIVIDU XLVII

Boomindividu | Pol (Nl)
Boomindividu | Pol (NL)
Drawing on paper
0.48 cm x 0.68 cm

De exacte definitie van het begrip boom is buitengewoon lastig
Bomen zijn overblijvende houtige planten die zichzelf dragen
Groeiomstandigheden bepalen of een soort struik- of boomvormig groeit
We kunnen beter een definitie vrije ruimte gebruiken
Planten als bomen omschrijven waarvan we aanvoelen dat het om bomen gaat
Bomen zijn ongetwijfeld de oudste en grootste levende wezens op aarde
Sinds ongeveer 380 miljoen jaar bestaan er boomachtige individuen op aarde
Bijna alle plantengroepen ontwikkelden tot min of meer succesvolle boomtypes
De uitbreiding van het plantaardig leven had verstrekkende gevolgen
Door het proces van fotosynthese werd de toxische concentratie aan koolstof in de atmosfeer beduidend gereduceerd
De koolstof verzamelde zich in de plantenlichamen
Veranderde zo in biomassa
Na miljoenen jaren in steenkool
Daarbij kwam er steeds meer zuurstof vrij
Er ontstond een klimaat dat gunstig was voor de ontwikkeling van leven
Door deze service van de planten werd dierlijk en menselijk leven mogelijk
Planten dienen als primaire voedingsbasis voor alle hogere levensvormen
Geleidelijk aan ontwikkelden zich de meest verscheidene ecosystemen op aarde
Een complexe kringloop
Een uitgebalanceerde vorm van samenwerken tussen alle hogere en lagere, plantaardige en dierlijk levende wezens
De bossen zijn een essentieel onderdeel van de globale stofkringlopen
De bossen beïnvloeden de samenstelling van de atmosfeer op aarde
Het klimaat en de waterkringloop van de blauwe planeet
Veel boomsoorten hebben zich verspreid door de geologische verschuivingen van complete continenten
Door kaalslag en beweiding vergreep de mens zich al 1000 jaar voor Christus massaal aan de bomenwereld
Zo’n 80% van de oerwouden op aarde is verloren
De mens is ook niet langer tevreden met de genen van de planten
De mens stelt de bouwstenen van het leven opnieuw samen om cultuurplanten en plantagebomen te creëren
Oude bomen worden op vele plaatsen door bouwkundige ingrepen ingeperkt, verwijderd of ingebetonneerd
Kortom: een totaal respectloze omgang met vele boomindividuen
Wat nu?
Boomvrienden verrichten geweldig werk
Duurzame projecten verdringen traag het snelle profit gebeuren
Waardevolle oproepen tot boombehoud verspreiden als liefdevolle groeizaamheid
In een illusionaire wereld waar alles zonder betekenis is
Dwingen adembenemende houten reuzen tot levende getuigenissen van inzichten in vrede en vreugde
Ik houd van bomen
Van hun immer veranderende geur, vorm, kleur
Hun wijsheid in worteling
Hun standvastigheid in aanwezigheid
Hun compromisloze wezenlijkheid
Hun voeding aan vele organismes
Hun onveranderlijkheid in geven en nemen
Hun kunstzinnige creatiedrang
Goddelijke creaturen
Van zaadje naar eeuwig geduldig maatje
Laten we planten en bomen als preoccupatie hebben
In plaats van eindeloos klagen over nog meer willen verwerven
Ingegeven door angst voor tekorten
Ingegeven door angst voor het meest begeerlijke ooit: liefde
Onvoorwaardelijke liefde

Pol, dat kun je als geen ander, hè, bomen
Ja zekers, en lekker dromen, stomen en lomen

POL DOET HET MET HET KOSMISCH JUTTERS VERBOND XLVI

Dinoöm | Pol (NL)
Painting, drawing on paper, ink, pigment, pomegranate

Weet je, dat ik het ook niet weet
Ik hoef niets te doen
Sterker nog: ik hoef niets zelf te beslissen
Maar hoe zit dat dan?
Laat jij over je heen lopen, Pol?
Wie zegt er dan wat jij moet doen?
Wie bepaalt jouw leven?
Ooit hebben we een script verzonnen
Zo ingenieus
Met zoveel kansen in ongedaan maken
Dat elke situatie, plek en timing klopt
De machtige stem van de waarheid is altijd daar
Wees eens stil en luister gewoon
Ze is kalm in kracht
Sterk in stilte
Volkomen zeker in haar boodschappen
Wanneer waarheid is gekomen
Bergt zij in haar vleugels het geschenk van volmaakte standvastigheid
En liefde die niet wankelt in het aangezicht van pijn
Maar daaraan voorbijziet
Onverstoorbaar en zeker
Het geschenk van genezing
Laten we slechts vragen om wat ons toebehoort
Opdat we dat als het onze mogen herkennen
Ik ben zoals ik geschapen ben
In deze ene gedachte is heel het verleden ongedaan gemaakt
Het heden verlost om zich kalm uit te breiden in een tijdloze toekomst
De genezende kracht van het idee is onbegrensd
Het is de wieg van alle wonderen
De grote hersteller van de waarheid in het bewustzijn van de wereld
Een groot kosmisch jutter verbond
Als ware het een continue oerknal in je blote kont

Okay Pol, was dit het weer?
Jazeker, in mijn volgende schrijfsel maniak ik lekker zo hard tekeer

POL DOET HET MET WIEBELINGEN XLV

Solletjes | Pol (NL)
Solletjes | Pol (NL)

Alles in de natuur wiebelt
Zo ook wij
Want wij zijn natuur
Natuur is imperfect
Deze imperfectie moet hoe dan ook gestraightend up
Door ons, mensachtigen
Om controle te verkrijgen edus macht
Te sturen met geframede vrije wil
Veroordelende vrije keuzes
Via het persoonlijkheidscircuit kunnen we contact onderhouden
Wezens op aarde zijn in eindigheid verkerend
Door materie beperkt
Bestaan in tijd, plaats en omstandigheden
Bepalen je reis der sterfelijke opklimming
Er is een mogelijkheid tot onmiddellijke gemeenschap met de geest
Langs je ziel en je vergeestelijkende zelf
Onze geestelijke gave is uniek en uniform
Verschillen in verstandelijke, sociale, economische, morele kansen
En begaafdheden
We kunnen gemeenschap zoeken met onze inwonende geest
Het universum is er niet bij toeval
Evenmin bestaat het door en in zichzelf
Het universum is een scheppingswerk
Levende liefde
De vervolmakende scheppingen van de evolutionaire universa
Worden gekenmerkt door goedheid en potentieel kwaad
Zou Corona daar mee te maken hebben?
Ziekte als afgod zien
Angst & schuld als voedzaam bestanddeel
Om werkelijk alles te vernietigen
Zou het kunnen zijn dat wij niets weten
Dat er geen verleden bestaat
Geen toekomst
Slechts een continuüm uitnodiging in het heilig ogenblik
Die wij en masse negeren
Te druk met van dittem en van dattum
Te druk met onze addicties van ons lichaam te volgen
Ipv onze denkgeest te trainen
En daarmee de kijk op een slechts in cirkeltjes kolkende illusionaire wereld

Pol, Pol, altijd maar weer die beschouwingen & questionnaires
Ja, ja, ik interdimensionaal graag erin en eruit, lieve amicaires

POL DOET HET MET VLIEGFURI XLIV

U.II | Pol (NL)
U.II | Pol (NL)
60 cm x 75 cm

Vliegfuri noemden 2 mensen mij laatst op een feest
Ik vind dat mooi
Ik houd van taligheid
Dingen die nergens over gaan
Dan klanken bootsen
Verbaal tegen elkaar aan schurken
Weet je
Ik schrijf en vertel al verhalen
Zo lang als ik mij kan herinneren
Dat is knap
Mijn geheugen is namelijk nihil
Edoch scripteus vol
Weird theaterstukken, kinderverhalen en scifihorroreroticaunknownmystery
Mijn wezen is een wandelend boek
Ik vind het heerlijk
Wanneer ik oeverloos verhalen kan maken
Mijn schrijfsels tillen me op & smijten me neer
Mijn symbolen flitsen & splitsen
Nu het frame voor BOEK I staat
Ben ik los
Total lost
Zin 1 is de ALLER moeilijkste
Tevens ALLERLEUKSTE
Het is het jaar 2424
Ik schiet een tunnel in
De tunnel is nat
Ik word getrokken door ijsvogels
Ik vlieg erachter aan
Ze kunnen gewoon bij mij binnen met sleutel
Is heel gewoon?
Ze willen 1 afpakken
3 is teveel
Ik moet zo getergd worden
Ze pakken uiteindelijk alles af
Hoe komt het dat ze mij zo willen kleineren?
Love Warriors spelen een grote rol: die willen ze hebben
De koekoeksklok hangt aan een zijden doorzichtige draad
Jantje woont erin
Het ondergrondse netwerk van Jezus is bovengronds
Liefde floreert
Oorlog uitgestorven
Plantjes geëvolueerd tot mediamieke kanalen
Bomen doorslaggevend stil in hun zijn
Zandkorrels van een hitte doordrenkt
Die mensachtig vlees niet verdragen
Bloemachtige woestenijen
Een definitief platte aardeplaneet
Een korst met wellustig bewegende eros figuren
De 1 druipt nog erger van het zwarte geil dan de andere
Lekkend als een hongerige zeef
Straf bestaat niet
Wel oneindige onzichtbaarheid
Die ene dwaling
Die waarheid naar illusie
Oneindigheid naar tijd
Leven naar de dood
Is het enige dat ik ooit gemaakt heb
Heel mijn wereld berust hierop
Ik besef de omvang van die ene dwaling niet
Deze was zo enorm en ongelooflijk
Dat daaruit wel een wereld van totale onwerkelijkheid moest oprijzen
En dan, heel langzaam aan
In de luwte
Uit het zicht
Kreeg ik te maken met iets nieuws
Iets anders
Iets als….
Iets diep Liefdes Achtig Ietsigs

Pol de Vliegfuri, het klinkt heel zacht
Ja dat krijg je ervan als je maar lang genoeg wacht